MILÓ Marki Polskiej Gospodarki - Projekt Go To Brand

Nasz udział w targach był możliwy dzięki wsparciu z projektu Go To Brand To konkurs, którego celem jest dofinansowanie promocji polskich marek produktowych na rynkach zagranicznych.

Środki można przeznaczyć na kilka celów: udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych oraz na dodatkowe działania promocyjne.

Beneficjentami projektu mogły zostać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, pochodzące z branż o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym. Produkty, w ramach promocji Marki Polskiej Gospodarki, mają szansę stać się rozpoznawalne na rynkach zagranicznych.  Dla inwestorów to jasny znak, że jesteśmy godnym zaufania partnerem do współpracy.

Nasza firma w 2019 roku, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o to dofinansowanie, przystąpiła do realizacji projektu.

Czas pandemii na blisko rok mocno ograniczył nasze działania w tym zakresie. Dopiero po odblokowaniu gospodarki wróciliśmy do początkowego planu. Wznowiliśmy projekt i odbyliśmy wiele zagranicznych spotkań, m.in. w Niemczech, Rosji, Anglii czy Szwecji, w charakterze misji gospodarczych, również dofinansowanych w ramach projektu GoToBrand.

Targi Warsaw Home&Contract stały się kolejnym ważnym wydarzeniem, w którym wzięliśmy udział.