I våra produkter finner du en kombination av den stil du önskar, den kvalitet du begär och de funktioner du behöver.

OM FÖRETAG

MILÓ är ett polskt företag som tillverkar högkvalitativa diskhoar av granit. För att tillfredsställa våra kunders behov har vi kombinerat våra proffsiga, unika designer med funktionalitet. Vi använder modern produktionsteknik och högkvalitativa material. Detta gör att våra kunder erbjuds produkter som inte bara är maximalt lättskötta, utan också är en prydnad för köket under många år framöver.

B2B-SAMARBETE

MILÓ har snabbt blivit en ledande tillverkare för många nationella och internationella företag. Vi är en professionell och pålitlig partner i alla projektled, oavsett om samarbetet gäller tillverkare, återförsäljare eller formgivare. Vår målsättning är att bygga upp pålitliga och varaktiga relationer, där erfarenhet och rätt kompetens är de viktigaste faktorerna.

ERBJUDANDE OEM (ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER)

Detta är den perfekta lösningen för kunder som önskar färdiga detaljhandelslösningar. Erbjudandet öppnar även upp för samarbetsmöjligheter med de företag som önskar välja ut passande modeller från vårt breda produktutbud. Variationsrikedomen av mått, former, färger, stilar och funktionsparametrar borgar för att det alltid finns något som passar.

ERBJUDANDE ODM (ORIGINAL DESIGN MANUFACTURER)

Till kunder som vill använda egna diskhodesigner kan vi erbjuda en komplett samarbetsmodell, samtidigt som vi garanterar sekretess och säkerhet för de data vi får ta del av. Vi ger hjälp och stöd under varje steg i samarbetet, och vi utför även designanalys, söker efter de bästa designlösningarna utifrån vår erfarenhet, är rådgivande och står för implementeringen i tillverkningssteget.

Hela processen utförs internt, och börjar med att en gjutform framställs i enlighet med designen, varpå tillverkningen sätts igång, för att till sist resultera i slutprodukten.

CSR - Corporate Social Responsibility

Vi är medvetna om hur viktigt företagets samhällsansvar (CSR) är. Detta innebär att vi söker efter synergieffekter inom de ekonomiska, miljömässiga och sociala områdena. Var och en av dessa aspekter är lika viktiga, eftersom implementeringen av dessa gör att vi kan bedriva en medveten och ansvarstagande verksamhet, och därigenom uppnå en mer konkurrenskraftig ställning. Alla dessa aspekter är lika sett till sitt värde – sin etiska dimension.

Vårt sociala ansvarstagande innebär inte enbart att vi uppfyller alla lagstadgade och formella krav, utan också att vi ständigt söker efter fördelaktiga miljölösningar. Detta betyder att investeringarna i HR, miljöskydd och kontakter med det omgivande samhället ökar.

Miljömässig dimension

• vår vattenförbrukning i samband med tillverkning är 99 % lägre tack vare vattenreningsanläggningen
• vi återanvänder industrispill
• vi källsorterar

Social dimension

• vi säkerställer säkra och hygieniska arbetsmiljöförhållanden
• vi investerar i kurser och utbildningar som ökar kompetensen hos våra medarbetare
• vi ger ekonomiskt stöd till allmänna välgörenhetsorganisationer
• vi inför rutiner mot mobbning, diskriminering och korruption i företaget

Ekonomisk dimension

• vi förbättrar ständigt produktionsprocessen, vilket ger minskade produktionskostnader och koldioxidutsläpp
• vi bygger positiva och varaktiga relationer med våra kunder
• vi kombinerar produktkvalitet med rimliga priser

VAD GÖR OSS Olika från andra tillverkare?

DESIGNSTUDIO

MILÓs designstudio kan vara stolt över sina helprofessionella grafiska verktyg. Vi utformar solidmodeller och tar fram visualiseringar av våra produkter i dess naturliga omgivning. I designskedet kan vi även planera in en produktionscykel.

På basis av våra ursprungliga blandningstekniker och gjutparametrar kan vi simulera massdistribution i en gjutning. På så vis kan vi upptäcka potentiellt kostsamma fel på produktionsverktyget på förberedelsestadiet. Alla delar bekräftar ett av våra grundläggande antaganden: ”en ordentligt utarbetad design är avgörande för effektiv produktion och nöjda kunder, som får en högkvalitativ produkt på utsatt tid.”

INSATSVAROR

Det är inte bara avancerade designprocesser och tekniska innovationer som är avgörande framgångsfaktorer för våra produkter.


Våra tekniker behöver material med de bästa möjligheterna och störst utrymme till nyskapande. Detta är anledningen till att insatsvarorna är så fundamentala. Det handlar om en exakt blandning av europeiskt certifierat kvartsaggregat och förstklassig harts. Detta gör diskhoarna tåliga och motståndskraftiga mot repor, höga temperaturer, missfärgningar och solblekning.

FLEXIBELT SAMARBETE

Vi lyssnar på dina behov. Vi anpassar produkten utifrån de specifika riktlinjer vi försetts med, t.ex. antal borrhål eller typ av slipning.
Vi samarbetar med många olika leverantörer som kan förse oss med andra komponenter, t.ex. blandare, vattenlås och kökstillbehör. Vi erbjuder fullständiga orderhanteringstjänster.
Vi har också infört ett innovativt paketeringssystem, som har medfört utrymmesbesparingar på hela 50 %. 

100 % KVALITETSKONTROLL

Väl genomtänkta tekniska lösningar som tillämpas under tillverkningsprocessen garanterar produkternas repeterbarhet. Varje produkt ingår i ett kvalitetssystem där den kontrolleras i flera steg.
Vi arbetar utifrån erkända internationella standarder och i enlighet med standarder som våra kunder tillämpar. Kvalitetsledningen på vårt företag upphör inte med tillverkningsprocessen. Den omfattar även paketerings- och förvaringsprocesserna, men även lämpliga förberedelser för inrikes och utrikes produkttransporter.

LABORATORIETESTER

Vi kontrollerar varje parti råmaterial som levereras, och vi sparar driftsparametrarna för maskinerna som används i tillverkningsprocessen.

Genom detta har vi möjlighet att verifiera och senare eliminera fel.
Vi har ett fullt utrustat laboratorium där vi utför fysiska, kemiska och mekaniska tester på de färdiga produkterna i enlighet med den aktuella standarden EN 13310.

Följande tester ger en illustration av omfattningen:
• Tålighet mot:
- höga temperaturer
- temperaturchocker
- slag och stötar
- belastning
- repor
- avskavning
- kemisk inverkan
• Flödeskapacitet
• Lättrengörlighet
• Avrinningsytans lutningsvinkel
• Och mycket mer ...

TEAMET

Det är människorna som formar företaget. I varje skede, från designkonceptet till att produkten når kunden, så är det människorna och deras skicklighet, kreativitet och precisionsförmåga som är det avgörande. Hemligheten bakom våra framgångar är den lämpade kombinationen av tekniska möjligheter och människornas potential och delaktighet. Alla våra avdelningar, som kundtjänstcentret, design-, ekonomi-, sälj-, IT-, kvalitetskontroll-, reklamations- eller marknadsföringsavdelningen, består av erfarna medarbetare som skapar MILÒs kvalitet.